Międzynarodowa modlitwa w meczecie o pokój

26 października odbyła się meczecie Ośrodka Kultury Muzułmańskiej oraz w synagodze im. Nożyków Gminy Wyznaniowej Żydowskiej międzyreligijna modlitwa o pokój. Wieczorem Wspólnota Sant’Egidio oraz ks. Grzegorz Michalczyk poprowadzili także modlitwę w kościele pw. św. Brata Alberta i św. Andrzeja Apostoła przy placu Teatralnym.

– Dokąd mają dziś pójść trudzący się i obciążeni? – pytał w komentarzu do czytanej w trakcie modlitwy ewangelii św. Mateusza ks. Grzegorz Michalczyk. – Wtedy mogli pójść do Niego. A do kogo dziś? To pytanie powinno przeszywać nasze serca, bo dziś jest ogromna rzesza trudzących się w życiu wyłacznie swoimi problemami. Ja mam tylko jedną odpowiedź na to pytanie: powinni iść do tych, którzy są mistycznym ciałem Chrystusa. Gdy mówimy „nie”, przeciwstawiamy się słowom Jezusa. Tak jakbyśmy powiedzieli: „nie chcemy, by zobaczyli w nas Twoje oblicze” – mówił krajowy duszpasterz środowisk twórczych. W trakcie modlitwy wspominano mieszkańców krajów objętych działaniami wojennymi i konfliktami etnicznymi.

Centrum Myśli Jana Pawła II zorganizowało także trzy koncerty nawiązujące do tradycji żydowskiej, muzułmańskiej i chrześcijańskiej. Dwa z nich, koncert zainspirowany religią muzułmańską o charakterze mistycznym oraz koncert transowej, mistycznej muzyki chasydów, odbyły się na dziedzińcu kamienicy Foksal 11.rzednie spotkania medytacyjne gromadziły chrześcijan i buddystów, chrześcijan i Żydów, chrześcijan i muzułmanów. Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Fundacji im. Róży Luksemburg