List Stevena H. Fuite’a do Filipa Markiewicza


W 500. rocznicę Reformacji list
przewodniczącego Zjednoczonego Kościoła Protestanckiego Belgii
(E.P.U.V. /V.P.K.B.),
Stevena H. Fuite’a skierowany do Filipa Markiewicza,
Przewodniczącego Centralnego Zgromadzenia Żydów Belgii, odrzucający antyżydowskie sformułowania Martina Lutra zawarte w
„On the Jews and Their Lies”
(„O Żydach i ich kłamstwach”) (1543).

Na ręce

Me Philippe Markiewicz

Président du Consistoire Central Israélite de Belgique

Rue Joseph Dupont 2

1000 – BRUXELLES

SHF/bsb 2016/169

Bruxelles, 1 Grudzien 2016.

Cher Maître Philippe Markiewicz,

Cher président du Consistoire Central Israélite,

Drogi Bracie

W przyszłym roku będziemy upamiętnia

szeroko na całym świecie Reformę z XVI wieku , kiedy to w 1517 roku mnich augustiański Martin Luther ogłosił swoje tezy na drzwiach Kościoła w Wittenberdze.

Nasz region również odegrał ważną rolę w reformizmie , który potem nastąpił i wszedł do historii pod nazwą Reformacji. Nowatorskie idee, jak się okazało, bardzo szybko rozprzestrzeniły się w portowym mieście Antwerpii.  I to nie przypadek sprawił, że pierwszymi męczennikami Reformacji byli augustiańscy mnisi z Antwerpii. Ruch luterański i początki Reformacji objęły również obszar zwanym później Belgią.

Wszystkie tradycyjne kościoły protestanckie, takie jak Kościół Ewangelicki w Niemczech, Kościół Protestancki w Holandii i Zjednoczony Kościół Protestancki w Belgii, są historycznie związane z Lutherem. Powrót Reformacji do oryginalnych tekstów Tanakh i Ewangelii dużo nam dał, zwłaszcza poprzez nowe kontakty między kościołami i synagogami.

Jednakże, jako Belgijski Zjednoczony Kościół Protestancki nie możemy i nie chcemy upamiętniać początków Reformacji zapominając o bardzo niechlubnej części jej historii. Mamy tutaj na myśli niektóre wypowiedzi Lutra na temat Żydów znajdujące się w jego pamflecie  Von den Żyd und ihren Lungen („Żydzi i ich kłamstwa”).

Podobnie jak w przeszłości, również w przededniu nadejścia 2017 roku , chcielibyśmy formalnie odrzucić wypowiedzi Lutra na temat Żydów. Mimo, że spór naukowy dotyczący możliwych związków przyczynowych między wypowiedziami Lutra a późniejszymi formami antysemityzmu w kręgach protestanckich ciągle trwa, to pragniemy abyście Wy i inni nasi bliźni dobrze wiedzieli, ze otwarcie I z całą mocą odcinamy się od tych wypowiedzi.

Spotykamy się regularnie, Wy i ja, na różnego rodzaju konsultacjach, gdzie obaj jesteśmy prezydentami Kościoła mniejszościowego. Z otwartym umysłem, ciałem i duszą, walczymy przeciwko dyskryminacji, rasizmowi, antysemityzmowi i ksenofobii.

Co więcej, lokalne kościoły protestanckie są w pełni odpowiedzialni za swoje związki z żydowskimi sąsiadami..

Biorąc pod uwagę specyfikę każdego i nie szczędząc wysiłków dla coraz lepszego zrozumienia tekstów biblijnych , my, Belgijski Zjednoczony Kościół Protestancki wspólnie z naszymi żydowskimi braćmi i siostrami poświęcamy każdy dzień aby zbliżyć się do wizji Proroków i czynić świat coraz lepszym tak, aby każdy znalazł w nim swoje miejsce.

W imieniu Belgijskiego, Zjednoczonego Kościoła Protestanckiego

Prosimy przyjąć nasze braterskie pozdrowienia

 Steven H.Fuite

Przewodniczący Synodu.