kontakt

Redakcja:

Magdalena Czyż – Redaktor naczelna

Wiktor Górecki – Zca redaktora naczelnego

Anna Zdonek – Zca redaktora naczelnego

Filip Białek – oprawa graficzna

Stale współpracują: Halina Bortnowska, Ryszard Bosakowski, Krzysztof Dorosz, Stanisław Krajewski, Maciej Pawlik OSB, Krzysztof Śliwiński, ks. Grzegorz Michalczyk, ks. prof. Alfred Wierzbicki, rabin Stas Wojciechowicz,

Adres redakcji:

prchiz@prchiz.pl

Na listy niepodpisane redakcja nie odpowiada.