Konferencja w Brukseli

Z inicjatywy ks.Thaddée Barnas, członka OCJB (belgijski członek ICCJ) oraz przy wsparciu grupy Juifs et chrétiens, engageons-nous 1 grudnia 2016 roku zorganizowano szóstą już, coroczną konferencję w Wielkiej Synagodze Europy w Brukseli.

Konferencja zgromadziła ponad dwustu uczestników z całego świata a jej głównym tematem były trzy ostatnie dokumenty dotyczące relacji chrześcijańsko – żydowskich. Pierwszy, opracowany i opublikowany przez watykańską Komisję do Spraw Stosunków Religijnych z Żydami, ” Dary i powołanie Boże są nieodwołalne”

Dwa pozostałe dokumenty pochodzą ze strony żydowskiej: Oświadczenie ortodoksyjnych rabinów o chrześcijaństwie, „Czynić wolę naszego Ojca w niebie: w kierunku partnerstwa miedzy Żydami i chrześcijanami”, z grudnia 2015 oraz deklaracja z okazji jubileuszu Nostra aetate, „Nowa wizja stosunków żydowsko – chrześcijańskich” z 23 listopada 2015r.

Naczelny rabin Brukseli Albert Guigui, w swoim wystąpieniu opisał cechy dialogu międzyreligijnego i ich znaczenie dla budowy pluralistycznego społeczeństwa. Brak komunikacji – przekonywał, prowadzi do bratobójczego morderstwa, jak historia Kaina i Abla. Natomiast Kardynał Józef de Kesel wspomniał konkretne kroki podjęte przez Kościół katolicki od czasu uchwalenia Deklaracji Nostra aetate, a także podkreślił wspólne, żydów i chrześcijan korzenie historyczne i biblijne ( także modlitw i liturgii). Dziś – podkreślił, żydzi i chrześcijanie dzielą wspólna postawę duchową: czekają na przyjście lub drugie przyjście Mesjasza.