Inauguracja 500 lat Reformacji

Kościół Jezusowy w Cieszynie wypełnił się po brzegi wiernymi ze Śląska Cieszyńskiego, Górnego i Zaolzia, w tym kościele, uroczystym nabożeństwem, zainaugurowano ogólnopolskie obchody jubileuszu 500 lat Reformacji.

Równocześnie w szwedzkim Lund, światowe obchody rocznicowe rozpoczęto wspólnie z papieżem Franciszkiem. Ponad czterem tysiącom wiernych towarzyszyli w tej uroczystości duchowni Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego oraz goście ekumeniczni reprezentujący Kościoły Polskiej Rady Ekumenicznej oraz Kościół rzymskokatolicki, a także ewangelickie Kościoły na czeskim Zaolziu.

Reformacja może być powodem do radości, nie dlatego, że miały miejsce podziały i wojny, lecz dlatego, że była procesem który uruchomił odnowę w całym chrześcijaństwie, a podziały dzięki dialogowi udaje się przezwyciężyć – podkreślił katowicki biskup Marian Niemiec.

Podczas nabożeństwa pozdrowienie przekazał rzymskokatolicki prymas Polski abp Wojciech Polak. Podziękował za zaproszenie i za to, że jako przedstawiciel Kościoła rzymskokatolickiego może być w tym dniu z ewangelikami, by wspólnie spojrzeć na drogę przebytą przez ostatnie 500 lat.

Nabożeństwo w luterańskiej katedrze w Lund poprowadzili wspólnie: papież Franciszek, bp Munib Younan – prezydent Światowej Federacji Luterańskiej, ks. Martin Junge – sekretarz generalny ŚFL i abp Antje Jackelen – prymas Szwecji.

Modlitwa w Lund była też odpowiedzią na zarzuty o świętowanie rozłamu, które padały przy zapowiedziach tego wydarzenia. Słowa wypowiadane w Lund nie gloryfikowały podziałów między ludźmi. Był to moment zmierzenia się z przeszłością, przyznania się do win i okazja do tego, by prosić o wybaczenie.