Z kraju

Otwarcie wystawy „Abraham i Franciszek” w Instytucie Kultury Spotkania i Dialogu w Kielcach.

15 stycznia w Instytucie Kultury Spotkania i Dialogu Stowarzyszenia im. Jana Karskiego w Kielcach odbyła się uroczystość otwarcia Pokoju Błogosławieństw i wystawy „Abraham i Franciszek” oraz odsłonięcie popiersia Jana Karskiego. W uroczystości wzięli udział znakomici goście m.in.: rabin Abraham Skórka, przyjaciel papieża Franciszka, rektor Latynoamerykańskiego Seminarium Rabinicznego w Buenos Aires, …

numer 4, Z kraju

Świadomość historyczna, a edukacja demokratyczna – seminarium w ŻIHu

  31 maja Żydowski Instytut Historyczny w Warszawie zorganizował seminarium na temat: „Świadomość historyczna, a edukacja demokratyczna. W jaki sposób niemieckie szkoły uczą o Holokauście?” Lekcje o Holokauście stały się pełnoprawną częścią nauczania historii w szkołach. Mimo że bardzo rzadko prowadzi się ewaluację tego obszaru edukacji, nieliczne badania testujące efektywność nauczania o Zagładzie w polskiej […]